Michal Trpák

Sochař střední generace, kterého láká zkoušet množství rozličných postupů ze současnosti i minulosti tradičního sochařství. Překvapuje svým přístupem, stejně jako překvapuje obyvatele a návštěvníky rodných Českých Budějovic (a jižních Čech vůbec) coby výrazný kulturní hybatel. Je totiž duší i tělem tamního sochařského festivalu ve veřejném prostoru. Trpák chce vytvářet plastiky, které zapadnou do různých kontextů, mnohdy s vtipným přesahem. Sochařství je pro něj výzvou ke komunikaci. Zkouší všemožné skulptivní materiály a vytváří také obrazy s přesahy do sochařství. V poslední dobou se pustil i do sochařsky pojímané architektury.

Autor fotografie Vojtěch Vlk