Pavel Roučka – Oblé tvary

Autor: Pavel Roučka

Výrazně vystavěný Roučkův obrazový diptych z roku 1992 se pyšní všemi atributy malířova rukopisu, tedy nápadnou barevností, suverénním zvládnutím obrazové plochy a uvolněnou fantazijní figurální kompozicí. Podle autorových slov lze vycítit i jisté erotické konotace, a zejména inspiraci barokním světem, především barokní architekturou. Jestliže byl malíř dříve inspirován gotikou a posléze santiniovskou gotikou barokní, v hostivařském diptychu plně přiznává fascinaci vrcholným barokem stavitelské rodiny Dietzenhoferů. Diptych, který svoji oblost čerpá z konvexních i konkávních barokních křivek, se tak stal součástí malířova široce koncipovaného cyklu „Baroko v nás“.

Zpět