Pavel Roučka

Pavel Roučka je vyhledávaným malířem generace, jejíž východiska můžeme sledovat v pozdním modernismu 60. a 70. let. Tehdy Roučka hledal osobní malířský výraz kombinující expresivnější rukopis s vytvářením obrazových představ, které čerpají jak z výrazně stylizované figurativní reality, tak z minulých etap umění a z různých abstraktních obrazových modelů. Jednoznačným tvůrčím záměrem je však vytváření specifického obrazového světa – výsledné dílo má být malířským novotvarem. Pavel Roučka je rovněž zručným kreslířem a tvůrcem grafických listů. Jeho práce jsou zastoupeny ve významných galeriích v Česku i v zahraničí.

Autor fotografie Jaroslav Brabec