Pavel Roučka

Pavel Roučka (1942) je vyhledávaným malířem starší generace, který jde tvrdošíjně vlastní uměleckou cestou. Její východiska můžeme hledat v pozdním modernismu šedesátých a sedmdesátých let. Tehdy Roučka hledal osobní malířský výraz kombinující expresivnější rukopis s vytvářením obrazových představ, které čerpají jak z výrazně stylizované figurativní reality, tak z minulých etap umění a z různých abstraktních obrazových modelů. Jednoznačným tvůrčím záměrem je však vytváření specifického obrazového světa – výsledné dílo má být malířským novotvarem. Pavel Roučka je rovněž zručným kreslířem a tvůrcem grafických listů. Žije a tvoří střídavě v Praze a v Desné v Jizerských horách.