Červená plastika

Autor: Karel Malich

Na hřišti umístěná červená geometrická plastika je dílem z poslední fáze tvorby Karla Malicha. Po řadě let se umělec opět rozhodl překročit hranice dvojrozměrné plochy papíru a vstoupit do trojrozměrného prostoru, což se projevilo ve tvorbě plastik, v nichž reflektuje své celoživotní umělecké zkušenosti. Přestože se jedná o abstraktní konstrukci, lze v ní vycítit jak ozvuky lidské figury, tak určitou vznešenost, která připomíná krajinné útvary.

Galerie