Karel Malich

Doyen a klasik současného českého umění Karel Malich je jedním z tvůrců, bez kterého by české umění posledních šedesáti let ztrácelo lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla zcela jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací byla syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného. Později „konstruoval“ osobité reliéfy, kterými se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu, aby posléze dospěl k jedinečným drátěným plastikám a množství pozoruhodných barevných pastelů, naplněných uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí.

Autor fotografie Jan Šplíchal