Trajektorie kruhů

Autor: Martin Janda

Je velmi dobré, když má umělec velkorysé ambice a také schopnost tyto ambice realizovat. Jandovo dílo v Hostivaři je přesně takovým, sochař jej vytvořil v situaci, kdy se rozhodl ve zvýšené míře věnovat opět svým vlastním kreacím a zúročit tak své vzdělání, nabité mimo jiné v ateliéru Mariána Karla na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Martin Janda tíhne k základnímu geometrickému tvarosloví, v hostivařském monumentálním opusu využívá kruh, jehož shluk, který má své jádro ve středu kompozice, tak vytváří svého druhu geometrický strom, novou artistní přírodu.

Galerie