Zdeněk Hůla

Zdeněk Hůla (nar. 1948 v Praze) je malíř, sochař, keramik, pedagog a kurátor. Proslavil se se svým bratrem Jiřím založením soukromé nezávislé Galerii H, uprostřed socialistického bezčasí, neboť se tak stalo v roce 1983, a to na náměstí v Kostelci nad Černými lesy. Pro pořádek je třeba dodat, ze u zrodu této legendární “instituce” stál i Josef Volvovič. Galerie H se stala doslova centrem alternativní kultury v bývalém Československu, postupně se zde dechberoucí archiv českého a slovenského výtvarného umění. Tak trochu ve stínu tohoto velepočinu stojí Hůlova vlastní sochařská tvorba, která se vyznačuje citlivým vnímáním krajinného kontextu, do kterého je dílo určeno.