Milan Houser

Výrazný malíř, pro něhož se obraz či barevný objekt stává pestrým polem nebo prostorem, kde se koncentruje energie. Abstraktní barevné obrazce generuje pro umění netradičními technologiemi. Jeho „parádní“ disciplínou je metoda lití barvy po vrstvách; obraz může obsahovat až dvacítku barevných vrstev. Obrazy také velmi dlouho schnou, tak trochu na způsob zrání vybraného alkoholu ‒ jeden či dva roky schnutí nejsou výjimkou. Smyslem a podstatou Houserovy práce je zkoumání podstaty barvy a obrazu, jeho estetické obrazové produkce se pak vyznačují okamžitým opanováním prostoru. Zajímavě reagují na proměny světelné atmosféry. Díky těmto charakteristikám se stal vyhledávaným autorem obrazů do modernistických interiérů. Milan Houser dosáhl také výrazného karierního úspěchu, jelikož byl po dvě období děkanem Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.