Milan Houser

Milan Houser se dlouhodobě věnuje abstraktní malbě prolínající se s objektovou tvorbou. Pro jeho přístup je charakteristické prozkoumávání všech základních materiálových složek obrazu, jako je malířské plátno, rám obrazu či barva a způsoby jejího nanášení na podklad. Tvoří ve velkých nenarativních sériích, kterými se snaží obsáhnout i zdokonalovat všechny sledované formální postupy. Experimentuje s optickými vlastnostmi nanášeného materiálu: některé z obrazů například v noci světélkují, vytvářejí téměř klamnou optickou hloubku nebo se různě vzdouvají z plátna. Ústředním tématem jeho tvorby není jen fascinace vybranými fyzikálními vlastnostmi materiálového světa, ale i různorodost možností jeho vidění a vnímání.