Jakub Flejšar

Jakub Flejšar, jeden z pozoruhodných autorů mladší generace, se intenzivně věnuje figurální plastice. Jeho plastiky, připomínající průhledné, téměř robotické struktury, vystihují autorovo vnitřní pochopení, že tělo je jen hmotnou schránkou, kterou rozpohybuje až smysly neuchopitelná, neviditelná složka individuálního bytí neboli lidská duše. Flejšarovy práce nejsou reflexí aktuální problematiky společnosti, ale nadčasovým zosobněním lidské existence, jejíž projev má v hmotném světě svůj počátek i zánik. Vedle svých uměleckých aktivit je známý také jako snowboardcrossový trenér olympijské vítězky Evy Adamczykové.

Autor fotografie Herbert Slavík